Sekretariatets ledelse og medarbejdere

Kontorets kerneopgave er at være et uafhængigt sekretariat for Danmarks Frie Forskningsfond, der understøtter fondens arbejde med ansøgningsbehandling, forskningsfinansiering og forskningsfaglig rådgivning.

Sekretariatet udgør kontinuiteten i Danmarks Frie Forskningsfonds arbejde og er et proaktivt sekretariat med internationale relationer, der understøtter fondens arbejde med at styrke den bedste udvikling af dansk forskning.

Sekretariatets opgaver omfatter bl.a.:

  • Opslag af forskningsmidler, afholde peer review, assistere ved behandling af ansøgninger og tildeling af bevillinger
  • Fondsrådgivning og forskningsfaglig rådgivning, herunder behandle ansøgninger om forskerbeskatning
  • Udarbejdelse og implementering af politikker, strategier og handlingsplaner
  • Samarbejder med internationale forskningsorganer
  • Analyser og statistik
  • Kommunikationsopgaver og interessenthåndtering

Medarbejdere

Sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond har p.t. 36 ansatte.

Kontorchefen er Jesper Risom.

Jesper Risom_marts 2022

Sekretariatet er organiseret med tre enheder:

  • Forskningsfaglig rådgivning, forvaltning og internationalt samarbejde, kommunikation og interessentarbejde (FRISK)
  • Planlægning, Økonomi og Statistik og IT (POESI) 
  • Forskningsfinansiering

 Ledergruppe.png

Danmarks Frie Forskningsfonds ledergruppe. Fra venstre ses områdeleder Troels Rask Andersen (POESI), kontorchef Jesper Risom, områdeleder Lisbeth Eilersgaard Christensen (FF) og områdeleder Jakob Nedergaard Mortensen (FRISK).

 
KONTAKT BESTYRELSEN 
Kontorchef Jesper Risom, jspr@ufm.dk / tlf. 2363 9410
Stine Bøg Krogkær, sbk@ufm.dk / tlf. 7231 8379
Astrid Gro Pedersen, agp@ufm.dk / tlf. 7231 8924 

Kontakt formandsgruppeN

Kontorchef Jesper Risom, jspr@ufm.dk / tlf. 2363 9410
Line Tornøe Vølund, ltv@ufm.dk / tlf. 7231 9597
Tobias Kjeldgaard, tkj@ufm.dk /  tlf. 7231 7811 

Kontakt Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation

Lisbeth Eilersgaard Christensen, lec@ufm.dk / tlf. 7231 8417
Astrid Gro Pedersen, agp@ufm.dk / tlf. 7231 8924
Simon Klem Kannegaard, skj@ufm.dk / tlf. 72318269

Kontakt Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers

Troels Rask Andersen, trao@ufm.dk / tlf. 7231 8431
Lars Johannsen, / tlf. 7231 8253
Tobias Kjeldgaard, tkj@ufm.dk /  tlf. 7231 7811

Kontakt Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv

Kasper Ørum Køhler Simonsen, kks@ufm.dk /  tlf. 7231 8258
Mette Catarina Skaarup, mcas@ufm.dk / 7231 8879 
Caroline Brothmann Heindahl, cbrh@ufm.dk / tlf. 7231 8299 

Kontakt Danmarks Frie Forskningsfond | SUndhed og Sygdom

Jakob Nedergaard Mortensen, janm@ufm.dk / tlf. 7231 8204
Allan Hegelund, ahe / tlf. 7231 8330
Simone Rørdam-Preil, srp@ufm.dk / tlf. 7231 8302
Lea Gleie, legl@ufm.dk / tlf. 7231 8631

kontakt danmarks frie forskningsfond | teknologi og produktion

Vibeke Kalsbeek, vka@ufm.dk / tlf. 7231 8335
Mette Søndergaard Skov, mtsn@ufm.dk / tlf. 7231 8319
Katrine Boeriis, kboe@ufm.dk / tlf. 7231 8904 

KONTAKT DANMARKS FRIE FORSKNINGSFOND | KOMMUNIKATION OG PRESSE

Karen Marie B. Vølund, kmbv@ufm.dk / tlf. 7231 8931
Jakob Nedergaard Mortensen, janm@ufm.dk / tlf. 7231 8204
Berit Bader Lemming, bbl@ufm.dk / tlf. 7231 9508

  

Forskningsfinansiering

Forskningsfinanseringsenheden har ansvar for Danmarks Frie Forskningsfonds opslag og medarbejderne varetager en række procedurer vedrørende peer review, tværrådslig behandling samt afslag og bevillingstildeling.

Forskningsfinansering udfører opgaver i relation til virkemidlerne DFF-Forskningsprojekt 1&2, Sapere Aude-programmet, Internationale postdoc, Forskeruddannelse uden for universiteterne og enkeltrådslige virkemidler.

Enheden varetager også opgaver i relation til samarbejde med National Science Foundation om forskerudveksling og samspil med internationale samarbejdspartnere om forskningsfinansiering i bl.a. HERA, Joint Programming Initiative+ og det internationale forskningsprogram NORFACE.

Danmarks Frie Forskningsfonds sekretariat samarbejder via de nordiske samarbejdsorganer inden for Humaniora, Samfundsfag, Medicin og Naturvidenskab (NOS-HS, NOS-M og NOS-N).

Lisbeth.250


Lisbeth Eilersgaard Christensen
Områdeleder

Mobil: 7231 8417
E-mail: lec@ufm.dk 

Tobias Kjeldgaard.png


Tobias Kjeldgaard
Specialkonsulent

Mobil: 7231 7811
E-mail: tkj@ufm.dk

Lars Johannsen_250.jpg


Lars Johannsen
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8253
E-mail:

Anja Nielsen.jpg


Anja Nielsen

Kontorfunktionær

Mobil: 7231 8434
E-mail: anni@ufm.dk 

Mette.S_250.jpg


Mette Søndergaard Skov

Specialkonsulent

Mobil: 7231 8319
E-mail: mtsn@ufm.dk

Astrid Gro Pedersen.png


Astrid Gro Pedersen
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8924
E-mail: agp@ufm.dk

Simone_250.jpg


Simone Rørdam-Preil
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8302
E-mail: srp@ufm.dk

Gitte Sørensen_250.jpg


Gitte Sørensen
Kontorfunktionær

Mobil: 7231 8310
E-mail: gis@ufm.dk

Simon Klem Kannegaard.png


Simon Klem Kannegaard
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8269
E-mail: skj@ufm.dk

Lea Gleie.png


Lea Gleie
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8631
E-mail: legl@ufm.dk

Katrine Boeriis.png


Katrine Boeriis
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8904
E-mail: kboe@ufm.dk

 Lone Rosager


Lone Rosager
Kontorfunktionær

Mobil: 7231 8219
E-mail: loro@ufm.dk

Mette Catarina Skaarup.png


Mette Catarina Skaarup
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8879
E-mail: mcas@ufm.dk

Caroline Brothmann Heindahl.png

 
Caroline Brothmann Heindahl
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8299
E-mail: cbrh@ufm.dk

 


Shane Tudor Higham
Kontorfunktionær

Mobil: 7231 9567
E-mail: shth@ufm.dk

 Lisbet Crone Markussen.png


Lisbet Crone Markussen
Specialkonsulent

Mobil: 7231 8556
E-mail: lcm@ufm.dk

 Pernille Hasselsteen.png  

Pernille Hasselsteen
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8201
E-mail: pfh@ufm.dk

 Pernille Hesselbjerg.png  

Pernille Hesselbjerg
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8908
E-mail: perh@ufm.dk

 


David Ekdahl
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8890
E-mail: daek@ufm.dk

 

Forvaltning, Rådgivning, Internationalt Samarbejde og Kommunikation

Enheden varetager opgaver i relation til Danmarks Frie Forskningsfonds fondsrådgivning og forskningsfaglig rådgivning i samarbejde med de relevante faglige forskningsråd og bestyrelsen.

Enheden varetager også opgaver i relation til fondens mødeplanlægning og internationale samarbejde, herunder deltagelse i internationale fora som fx Science Europe. Endvidere varetager Forskningsfaglig rådgivning og forvaltning den interne juridiske funktion i kontoret i relation til fx habilitetsspørgsmål, klagebehandling og aktindsigtssager.

Enheden udfører også opgaver i relation til udpegning og afbeskikkelse af rådets medlemmer, rådets kontakt med ministeriet samt HR-relaterede opgaver i sekretariatet.

Formålet er at sikre god betjening af dem, der søger rådgivning hos rådet, understøtte fondens møder og internationale samarbejde samt sikre en hensigtsmæssig og korrekt forvaltning i fonden.

Endvidere håndterer enheden kommunikationsindsatsen og interessentarbejdet. Enheden forestår fondens kommunikation i samarbejde med bestyrelsen og rådsformænd og faciliterer fondens interessentdialog, herunder ved konferencer, folkemøde o.l. Enheden er ligeledes ansvarlig for fondens analysearbejde.

 

Jakob Nedergaard Mortensen.png  

Jakob Nedergaard Mortensen
Områdeleder

Mobil: 7231 8204
E-mail: janm@ufm.dk

Karen Marie Vølund.jpg  

Karen Marie Vølund
Kommunikations- og pressemedarbejder

Mobil: 7231 8931
E-mail: kmbv@ufm.dk

Stine.jpg


Stine Bøg Krogkær 
Fuldmægtig 

Mobil: 7231 8379
E-mail: sbk@ufm.dk

Allan Hegelund.png


Allan Hegelund
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8330
E-mail: ahe@ufm.dk 

 


Vibeke Kalsbeek
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8335
E-mail: vka@ufm.dk

Berit Bader Lemming

 
Berit Bader Lemming
Kommunikations- og pressemedarbejder

Mobil: 7231 9508
E-mail: bbl@ufm.dk

 Anne Simone Rørbye Nielsen.png


Anne Simone Rørbye Nielsen
Kontorfunktionær

Mobil: 7231 8268
E-mail: asrn@ufm.dk

 Ida Søndergaard.png


Ida Søndergaard
Kontorfunktionær

Mobil: 7231 8268
E-mail: ids@ufm.dk

 


Line Tornøe Vølund
Fuldmægtig

Mobil: 7231 9597
E-mail: ltv@ufm.dk

 

Planlægning, Økonomi, Statistik og IT

Enheden er ansvarlig for kontorets opgaver i relation til planlægning, økonomistyring, data og statistik, samt it-udvikling og drift af e-grant.

Enheden varetager økonomistyringen af fondens tilskudsmidler fra finansloven, og håndterer eksterne og interne henvendelser angående statistik og analyser i relation til f.eks. virkemidler, ansøgninger og bevillinger, samt laver analyser og statistik til årsrapporter og publikationer.

Enheden er ansvarlig for drift og udvikling af fondens ansøgnings- og bedømmerskemaer i fondens ansøgningssystem, e-grant, ligesom enheden bidrager til den generelle videreudvikling af systemet i samarbejde med systemets øvrige brugere. Enheden er derudover ansvarlig for dataorganisering, -validering og -udtræk i den interne fondsdatabase.

 Troels Rask Andersen.png


Troels Rask Andersen
Områdeleder

Mobil: 7231 8431
E-mail: trao@ufm.dk

Jonas Hoeck Eriksen.jpg


Jonas Hoeck Eriksen
Specialkonsulent

Mobil: 7231 8216
E-mail: jhoe@ufm.dk

Nicklas Andersen.png


Nicklas Andersen
IT-konsulent

Mobil: 7231 8920
E-mail: nian@ufm.dk

Trine Theodorsen.png


Trine Theodorsen
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8230
E-mail: trt@ufm.dk

Kasper Ørum Køhler Simonsen.png


Kasper Ørum Køhler Simonsen
Specialkonsulent

Mobil: 7231 8258
E-mail: kks@ufm.dk

 Dorte Drongstrup.png


Dorte Drongstrup
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8418
E-mail: ddr@ufm.dk

 


Emilie Ainsworth-Zink
Student

Mobil: 7231 8428
E-mail: emaz@ufm.dk