Sekretariatets ledelse og medarbejdere

Kontorets kerneopgave er at være et uafhængigt sekretariat for Danmarks Frie Forskningsfond, der understøtter fondens arbejde med ansøgningsbehandling, forskningsfinansiering og forskningsfaglig rådgivning.

Sekretariatet udgør kontinuiteten i Danmarks Frie Forskningsfonds arbejde og er et proaktivt sekretariat med internationale relationer, der understøtter fondens arbejde med at styrke den bedste udvikling af dansk forskning.

Sekretariatets opgaver omfatter bl.a.:

  • Opslag af forskningsmidler, afholde peer review, assistere ved behandling af ansøgninger og tildeling af bevillinger
  • Fondsrådgivning og forskningsfaglig rådgivning, herunder behandle ansøgninger om forskerbeskatning
  • Udarbejdelse og implementering af politikker, strategier og handlingsplaner
  • Samarbejder med internationale forskningsorganer
  • Analyser og statistik
  • Kommunikationsopgaver og interessenthåndtering

Medarbejdere

Sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond har p.t. 36 ansatte.

Kontorchefen er Jesper Risom.

Jesper risom.jpg

Sekretariatet er organiseret med tre enheder:

  • Forskningsfaglig rådgivning, forvaltning og internationalt samarbejde, kommunikation og interessentarbejde (FRISK)
  • Planlægning, Økonomi og Statistik og IT (POESI) 
  • Forskningsfinansiering

Ledergruppen.jpg
Danmarks Frie Forskningsfonds ledergruppe. Fra Venstre ses kontorchef Jesper Risom, områdeleder Lisbeth Eilersgaard Christensen (FF), områdeleder Jakob Nedergaard Mortensen (FRISK) og områdeleder Birgit Pedersen (POESI)

 
KONTAKT BESTYRELSEN 
Kontorchef Jesper Risom, jspr@ufm.dk / tlf. 7231 8300
Anne Lindeløv, anli@ufm.dk / tlf. 7231 8268
Mads de Wolff, mdw@ufm.dk / tlf. 7231 8436

Kontakt formandsgruppeN

Kontorchef Jesper Risom, jspr@ufm.dk / tlf. 7231 8300
Anne Lindeløv, anli@ufm.dk / tlf. 7231 8268
Caroline Brothmann Heindahl, cbrh@ufm.dk /  tlf. 72318299

Kontakt Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation

Lisbeth Eilersgaard Christensen, lec@ufm.dk / tlf. 7231 8417
Astrid Gro Pedersen, agp@ufm.dk / tlf. 7231 8924
Simon Klem Kannegaard, skj@ufm.dk / tlf. 72318269

Kontakt Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers

Birgit Pedersen, bip / tlf. 7231 9567
Lars Johannsen, / tlf. 7231 8253
Tobias Kjeldgaard, tkj@ufm.dk /  tlf. 7231 7811

Kontakt Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv

Kasper Ørum Køhler Simonsen, kks@ufm.dk /  tlf. 7231 8258
Bjarke Kampp Hansen, bkh@ufm.dk / tlf. 7231 9508
Sidsel Fabricius Hansen, sfh@ufm.dk / tlf. 7231 8909

Kontakt Danmarks Frie Forskningsfond | SUndhed og Sygdom

Allan Hegelund, ahe / tlf. 7231 8330
Simone Rørdam-Preil, srp@ufm.dk / tlf. 7231 8302
Jakob Nedergaard Mortensen, janm@ufm.dk / tlf. 7231 8204

kontakt danmarks frie forskningsfond | teknologi og produktion

Vibeke Kalsbeek, vka@ufm.dk / tlf. 7231 8335
Mette Søndergaard Skov, mtsn@ufm.dk / tlf. 7231 8319

KONTAKT DANMARKS FRIE FORSKNINGSFOND | KOMMUNIKATION OG PRESSE

Karen Marie B. Vølund, kmbv@ufm.dk / tlf. 7231 8931
Jakob Nedergaard Mortensen, janm@ufm.dk / tlf. 7231 8204

  

Forskningsfinansiering

Forskningsfinanseringsenheden har ansvar for Danmarks Frie Forskningsfonds opslag og medarbejderne varetager en række procedurer vedrørende peer review, tværrådslig behandling samt afslag og bevillingstildeling.

Forskningsfinansering udfører opgaver i relation til virkemidlerne DFF-Forskningsprojekt 1&2, Sapere Aude-programmet, Internationale postdoc, Forskeruddannelse uden for universiteterne og enkeltrådslige virkemidler.

Enheden varetager også opgaver i relation til samarbejde med National Science Foundation om forskerudveksling og samspil med internationale samarbejdspartnere om forskningsfinansiering i bl.a. HERA, Joint Programming Initiative+ og det internationale forskningsprogram NORFACE.

Danmarks Frie Forskningsfonds sekretariat samarbejder via de nordiske samarbejdsorganer inden for Humaniora, Samfundsfag, Medicin og Naturvidenskab (NOS-HS, NOS-M og NOS-N).

Lisbeth.250


Lisbeth Eilersgaard Christensen
Områdeleder

Mobil: 7231 8417
E-mail: lec@ufm.dk 

Bjarke_250.jpg


Bjarke Kampp Hansen
Fuldmægtig

Mobil: 7231 9508
E-mail: bkh@ufm.dk 

 Sidsel_250.jpg


Sidsel Fabricius Hansen
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8908
E-mail: sfh@ufm.dk

 


Tobias Kjeldgaard
Fuldmægtig

Mobil: 7231 7811
E-mail: tkj@ufm.dk

   

Isabella Højgaard Breenfeldt Andersen 
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8283
E-mail: ihba@ufm.dk

Lars Johannsen_250.jpg


Lars Johannsen
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8253
E-mail:

Anja Nielsen.jpg


Anja Nielsen

Kontorfunktionær

Mobil: 7231 8434
E-mail: anni@ufm.dk 

 Mette.S_250.jpg


Mette Søndergaard Skov

Specialkonsulent

Mobil: 7231 8319
E-mail: mtsn@ufm.dk

 Astrid_250.jpg


Astrid Gro Pedersen
Fuldmægtig (orlov)

Mobil: 7231 8924
E-mail: agp@ufm.dk

Maja B Rasmussen_250.jpg


Maja Bendix Rasmussen
Kontorfunktionær

Mobil: 7231 8409
E-mail: mber@ufm.dk

 Simone_250.jpg


Simone Rørdam-Preil
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8302
E-mail: srp@ufm.dk

Gitte Sørensen_250.jpg


Gitte Sørensen
Kontorfunktionær

Mobil: 7231 8310
E-mail: gis@ufm.dk

 


Mads de Wolff
Specialkonsulent

Mobil: 7231 8436
E-mail: mdw@ufm.dk 

simon.jpg


Simon Klem Kannegaard
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8269
E-mail: skj@ufm.dk

Lea.jpg


Lea Gleie
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8631
E-mail: legl@ufm.dk

 


Katrine Boeriis
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8904
E-mail: kboe@ufm.dk

 


Lone Rosager
Kontorfunktionær

Mobil: 7231 8219
E-mail: loro@ufm.dk

 


Mette Catarina Skaarup
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8879
E-mail: mcas@ufm.dk

 


Ahmed Mohamed Abou El Zalaf
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8878
E-mail: amez@ufm.dk

 

Forvaltning, Rådgivning, Internationalt Samarbejde og Kommunikation

Enheden varetager opgaver i relation til Danmarks Frie Forskningsfonds fondsrådgivning og forskningsfaglig rådgivning i samarbejde med de relevante faglige forskningsråd og bestyrelsen.

Enheden varetager også opgaver i relation til fondens mødeplanlægning og internationale samarbejde, herunder deltagelse i internationale fora som fx Science Europe. Endvidere varetager Forskningsfaglig rådgivning og forvaltning den interne juridiske funktion i kontoret i relation til fx habilitetsspørgsmål, klagebehandling og aktindsigtssager.

Enheden udfører også opgaver i relation til udpegning og afbeskikkelse af rådets medlemmer, rådets kontakt med ministeriet samt HR-relaterede opgaver i sekretariatet.

Formålet er at sikre god betjening af dem, der søger rådgivning hos rådet, understøtte fondens møder og internationale samarbejde samt sikre en hensigtsmæssig og korrekt forvaltning i fonden.

Endvidere håndterer enheden kommunikationsindsatsen og interessentarbejdet. Enheden forestår fondens kommunikation i samarbejde med bestyrelsen og rådsformænd og faciliterer fondens interessentdialog, herunder ved konferencer, folkemøde o.l. Enheden er ligeledes ansvarlig for fondens analysearbejde.

 

Jakob Nedergaard Mortensen.jpg  

Jakob Nedergaard Mortensen
Områdeleder

Mobil: 7231 8204
E-mail: janm@ufm.dk

Karen Marie Vølund.jpg  

Karen Marie Vølund
Kommunikations- og pressemedarbejder

Mobil: 7231 8931
E-mail: kmbv@ufm.dk

Anja Krull Ehrenreich.jpg


Anja Krull Ehrenreich
Chefsekretær

Mobil: 7231 8201
E-mail: ake@ufm.dk

Mie_250.jpg


Mie Sindet Lund
Kontorfunktionær 

Mobil: 7231 8907
E-mail: msd@ufm.dk

Stine.jpg


Stine Bøg Krogkær 
Fuldmægtig (Barsel)

Mobil: 7231 8379
E-mail: sbk@ufm.dk

Allan Hegelund_250.jpg


Allan Hegelund
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8330
E-mail: ahe@ufm.dk 

 


Vibeke Kalsbeek
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8335
E-mail: vka@ufm.dk

 Anne_250.jpg

Anne Lindeløv
Fuldmægtig 

Mobil: 7231 8268
E-mail: anli@ufm.dk 

 


Caroline Brothmann Heindahl
Fuldmægtig (Barselsvikariat)

Mobil: 7231 8299
E-mail: cbrh@ufm.dk

 


Malte Møller Madsen
Student

Mobil: 7231 8180
E-mail: malm@ufm.dk

 

Planlægning, Økonomi, Statistik og IT

Enheden varetager kontorets opgaver i relation til planlægning, økonomistyring og it-understøttelse af rådets udmøntning af forskningsmidler. Hertil kommer udarbejdelse af statistik.

Birgit.jpg

Birgit Pedersen
Områdeleder

Mobil: 7231 9567
E-mail: bip@ufm.dk

Jonas Hoeck Eriksen.jpg


Jonas Hoeck Eriksen
Specialkonsulent

Mobil: 7231 8216
E-mail: jhoe@ufm.dk

 


Nicklas Andersen
IT-konsulent

Mobil: 7231 8920
E-mail: nian@ufm.dk

Trine Theodorsen.jpg


Trine Theodorsen
Fuldmægtig

Mobil: 7231 8230
E-mail: trt@ufm.dk

Kasper Ørum Køhler Simonsen.jpg


Kasper Ørum Køhler Simonsen
Specialkonsulent

Mobil: 7231 8258
E-mail: kks@ufm.dk

 


Emilie Ainsworth-Zink
Student

Mobil: 7231 8428
E-mail: emaz@ufm.dk