Sekretariatet

Kontorets kerneopgave er at være et uafhængigt sekretariat for Danmarks Frie Forskningsfond, der understøtter fondens arbejde med ansøgningsbehandling, forskningsfinansiering og forskningsfaglig rådgivning.

Sekretariatet udgør kontinuiteten i Danmarks Frie Forskningsfonds arbejde og er et proaktivt sekretariat med internationale relationer, der understøtter fondens arbejde med at styrke den bedste udvikling af dansk forskning.

Sekretariatets opgaver omfatter bl.a.:

  • Opslag af forskningsmidler, afholde peer review, assistere ved behandling af ansøgninger og tildeling af bevillinger
  • Fondsrådgivning og forskningsfaglig rådgivning, herunder behandle ansøgninger om forskerbeskatning
  • Udarbejdelse og implementering af politikker, strategier og handlingsplaner
  • Samarbejder med internationale forskningsorganer
  • Analyser og statistik
  • Kommunikationsopgaver og interessenthåndtering

Sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond har p.t. 34 ansatte. Kontorchefen er Jesper Risom, og sekretariatet er organiseret med tre enheder:

  • Forskningsfaglig rådgivning, forvaltning og internationalt samarbejde, kommunikation og interessentarbejde (FRISK)
  • Planlægning, Økonomi og Statistik og IT (POESI) 
  • Forskningsfinansiering (FF)

Ledergruppe.png

Danmarks Frie Forskningsfonds ledergruppe. Fra venstre ses områdeleder Troels Rask Andersen (POESI), kontorchef Jesper Risom, områdeleder Lisbeth Eilersgaard Christensen (FF) og områdeleder Jakob Nedergaard Mortensen (FRISK).

Kontakt

KONTAKT BESTYRELSEN 
Kontorchef Jesper Risom, jspr@ufm.dk / tlf. 2363 9410
Stine Bøg Krogkær, sbk@ufm.dk / tlf. 7231 8379 
Lisbet Crone Markussen, lcm@ufm.dk / tlf. 7231 8556 

KONTAKT FORMANDSGRUPPEN

Kontorchef Jesper Risom, jspr@ufm.dk / tlf. 2363 9410
Tobias Kjeldgaard, tkj@ufm.dk /  tlf. 7231 7811 

KONTAKT DANMARKS FRIE FORSKNINGSFOND | KULTUR OG KOMMUNIKATION

Lisbeth Eilersgaard Christensen, lec@ufm.dk / tlf. 7231 8417
Mette Catarina Skaarup, mcas@ufm.dk / tlf. 7231 8879
Pernille Hesselbjerg, perh@ufm.dk,/ tlf. 7231 8908

KONTAKT DANMARKS FRIE FORSKNINGSFOND | NATUR OG UNIVERS

Tobias Kjeldgaard, tkj@ufm.dk /  tlf. 7231 7811 
Lars Johannsen,  / tlf. 7231 8253
Pernille Hasselsteen, pfh@ufm.dk, / tlf. 7231 8201

KONTAKT DANMARKS FRIE FORSKNINGSFOND | SAMFUND OG ERHVERV
Troels Rask Andersen, trao@ufm.dk / tlf. 7231 8431
Caroline Brothmann Heindahl, cbrh@ufm.dk / tlf. 7231 8299 
Dorte Drongstrup, ddr@ufm.dk / tlf. 7231 8418

KONTAKT DANMARKS FRIE FORSKNINGSFOND | SUNDHED OG SYGDOM

Jakob Nedergaard Mortensen, janm@ufm.dk / tlf. 7231 8204
Allan Hegelund, ahe / tlf. 7231 8330
Lea Gleie, legl@ufm.dk / tlf. 7231 8631

KONTAKT DANMARKS FRIE FORSKNINGSFOND | TEKNOLOGI OG PRODUKTION

Kasper Ørum Køhler Simonsen, kks@ufm.dk / tlf. 7231 8258
Vibeke Kalsbeek, vka@ufm.dk / tlf. 7231 8335
Katrine Boeriis, kboe@ufm.dk / tlf. 7231 8904 

KONTAKT DANMARKS FRIE FORSKNINGSFOND | KOMMUNIKATION OG PRESSE

Karen Marie B. Vølund, kmbv@ufm.dk / tlf. 7231 8931
Berit Bader Lemming, bbl@ufm.dk / tlf. 7231 9508
Jakob Nedergaard Mortensen, janm@ufm.dk / tlf. 7231 8204

Kontorchef

Jesper Risom
Jesper Risom
Kontorchef
E-mail: jspr@ufm.dk
Tlf.: 2363 9410

Forskningsfinansiering

Forskningsfinanseringsenheden har ansvar for Danmarks Frie Forskningsfonds opslag og medarbejderne varetager en række procedurer vedrørende peer review, tværrådslig behandling samt afslag og bevillingstildeling.

Forskningsfinansering udfører opgaver i relation til virkemidlerne DFF-Forskningsprojekt 1&2, Sapere Aude-programmet, Internationale postdoc, Forskeruddannelse uden for universiteterne og enkeltrådslige virkemidler.

Enheden varetager også opgaver i relation til samarbejde med National Science Foundation om forskerudveksling og samspil med internationale samarbejdspartnere om forskningsfinansiering i bl.a. HERA, Joint Programming Initiative+ og det internationale forskningsprogram NORFACE.

Danmarks Frie Forskningsfonds sekretariat samarbejder via de nordiske samarbejdsorganer inden for Humaniora, Samfundsfag, Medicin og Naturvidenskab (NOS-HS, NOS-M og NOS-N).

Lisbeth Eilersgaard Christensen
Lisbeth Eilersgaard Christensen
Områdeleder
E-mail: lec@ufm.dk
Tlf.: 7231 8417
Anja Nielsen
Anja Nielsen
Kontorfunktionær
E-mail: anni@ufm.dk
Tlf.: 7231 8434
Caroline Brothmann Heindahl
Caroline Brothmann Heindahl
Fuldmægtig
E-mail: cbrh@ufm.dk
Tlf.: 7231 8299
Gitte Sørensen
Gitte Sørensen
Kontorfunktionær
E-mail: gis@ufm.dk
Tlf.: 7231 8310
Katrine Boeriis
Katrine Boeriis
Fuldmægtig
E-mail: kboe@ufm.dk
Tlf.: 7231 8904
Lars Johannsen
Lars Johannsen
Fuldmægtig
E-mail: lajo@ufm.dk
Tlf.: 7231 8253
Lea Gleie
Lea Gleie
Fuldmægtig
E-mail: legl@ufm.dk
Tlf.: 7231 8631
Lisbet Crone Markussen
Lisbet Crone Markussen
Specialkonsulent
E-mail: lcm@ufm.dk
Tlf.: 7231 8556
Lone Rosager
Lone Rosager
Kontorfunktionær
E-mail: loro@ufm.dk
Tlf.: 7231 8219
Mette Catarina Skaarup
Mette Catarina Skaarup
Fuldmægtig
E-mail: mcas@ufm.dk
Tlf.: 7231 8879
Mette Søndergaard Skov (barsel)
Mette Søndergaard Skov (barsel)
Specialkonsulent
E-mail: mtsn@ufm.dk
Tlf.: 7231 8319
Pernille Hasselsteen
Pernille Hasselsteen
Fuldmægtig
E-mail: pfh@ufm.dk
Tlf.: 7231 8201
Pernille Hesselbjerg
Pernille Hesselbjerg
Fuldmægtig
E-mail: perh@ufm.dk
Tlf.: 7231 8908
Simon Klem Kannegaard (barsel)
Simon Klem Kannegaard (barsel)
Fuldmægtig
E-mail: skk@ufm.dk
Tlf.: 7231 8269
Tina Schurad
Fuldmægtig
E-mail: tsch@ufm.dk
Tlf.: 7231 9597
Tobias Kjeldgaard
Tobias Kjeldgaard
Specialkonsulent
E-mail: tkj@ufm.dk
Tlf.: 7231 7811
Tore Burkal Larsen
Fuldmægtig
E-mail: tbla@ufm.dk
Tlf.: 7231 8436

Forvaltning, Rådgivning, Internationalt Samarbejde og Kommunikation

Enheden varetager opgaver i relation til Danmarks Frie Forskningsfonds fondsrådgivning og forskningsfaglig rådgivning i samarbejde med de relevante faglige forskningsråd og bestyrelsen.

Enheden varetager også opgaver i relation til fondens mødeplanlægning og internationale samarbejde, herunder deltagelse i internationale fora som fx Science Europe. Endvidere varetager Forskningsfaglig rådgivning og forvaltning den interne juridiske funktion i kontoret i relation til fx habilitetsspørgsmål, klagebehandling og aktindsigtssager.

Enheden udfører også opgaver i relation til udpegning og afbeskikkelse af rådets medlemmer, rådets kontakt med ministeriet samt HR-relaterede opgaver i sekretariatet.

Formålet er at sikre god betjening af dem, der søger rådgivning hos rådet, understøtte fondens møder og internationale samarbejde samt sikre en hensigtsmæssig og korrekt forvaltning i fonden.

Endvidere håndterer enheden kommunikationsindsatsen og interessentarbejdet. Enheden forestår fondens kommunikation i samarbejde med bestyrelsen og rådsformænd og faciliterer fondens interessentdialog, herunder ved konferencer, folkemøde o.l. Enheden er ligeledes ansvarlig for fondens analysearbejde.

Jakob Nedergaard Mortensen
Jakob Nedergaard Mortensen
Områdeleder
E-mail: janm@ufm.dk
Tlf.: 7231 8204
Allan Hegelund
Allan Hegelund
Fuldmægtig
E-mail: ahe@ufm.dk
Tlf.: 7231 8330
Anne Simone Rørbye Nielsen
Anne Simone Rørbye Nielsen
Kontorfunktionær
E-mail: asrn@ufm.dk
Tlf.: 7231 8268
Berit Bader Lemming
Berit Bader Lemming
Kommunikations- og pressemedarbejder
E-mail: bbl@ufm.dk
Tlf.: 7231 9508
Ida Søndergaard
Ida Søndergaard
Kontorfunktionær
E-mail: ids@ufm.dk
Tlf.: 7231 8907
Karen Marie B. Vølund
Karen Marie B. Vølund
Kommunikations- og pressemedarbejder
Specialkonsulent
E-mail: kmbv@ufm.dk
Tlf.: 7231 8931
Maria Mortensen
Fuldmægtig
E-mail: mmor@ufm.dk
Tlf.: 7231 8180
Stine Bøg Krogkær
Stine Bøg Krogkær
Fuldmægtig
E-mail: sbk@ufm.dk
Tlf.: 7231 8379
Vibeke Kalsbeek
Fuldmægtig
E-mail: vka@ufm.dk
Tlf.: 7231 8335
Sofie Flindt
Student
E-mail: sfl@ufm.dk
Tlf.: 7231 8409

Planlægning, Økonomi, Statistik og IT

Enheden er ansvarlig for kontorets opgaver i relation til planlægning, økonomistyring, data og statistik, samt it-udvikling og drift af e-grant.

Enheden varetager økonomistyringen af fondens tilskudsmidler fra finansloven, og håndterer eksterne og interne henvendelser angående statistik og analyser i relation til f.eks. virkemidler, ansøgninger og bevillinger, samt laver analyser og statistik til årsrapporter og publikationer.

Enheden er ansvarlig for drift og udvikling af fondens ansøgnings- og bedømmerskemaer i fondens ansøgningssystem, e-grant, ligesom enheden bidrager til den generelle videreudvikling af systemet i samarbejde med systemets øvrige brugere. Enheden er derudover ansvarlig for dataorganisering, -validering og -udtræk i den interne fondsdatabase.

Troels Rask Andersen
Troels Rask Andersen
Områdeleder
E-mail: trao@ufm.dk
Tlf.: 7231 8431
Dorte Drongstrup
Dorte Drongstrup
Fuldmægtig
E-mail: ddr@ufm.dk
Tlf.: 7231 8418
Jonas Hoeck Eriksen
Jonas Hoeck Eriksen
Specialkonsulent
E-mail: jhoe@ufm.dk
Tlf.: 7231 8216
Kasper Ørum Køhler Simonsen
Kasper Ørum Køhler Simonsen
Specialkonsulent
E-mail: kks@ufm.dk
Tlf.: 7231 8258
Nicklas Andersen
Nicklas Andersen
IT-konsulent
E-mail: nian@ufm.dk
Tlf.: 7231 8920
Trine Theodorsen
Trine Theodorsen
Fuldmægtig
E-mail: trt@ufm.dk
Tlf.: 7231 8230
Emilie Ainsworth-Zink
Student
E-mail: emaz@ufm.dk
Tlf.: 7231 8428
Sebastian M. H. Jensen
Student
E-mail: smhj@ufm.dk
Tlf.: 7231 8890