Tematisk forskning - Faglige udvalg

Som en del af det politiske forlig om forskningsreserven for 2019 og 2018 blev det besluttet at afsætte midler til tematisk forskning i Danmarks Frie Forskningsfond (DFF).

I 2019  har fonden nedsat to faglige udvalg til at vurdere ansøgningerne og træffe beslutning om tildeling af de tematiske bevillinger. Udvalgene består dels af medlemmer fra de faglige forskningsråd, og dels af internationale eksperter inden for de respektive områder.

DFF | Tematisk forskning - Digitale teknologier

MEDLEMMER I UDVALGET
Peter Gorm Larsen, professor, Institut for Ingeniørvidenskab - Aarhus Universitet og medlem af DFF |Teknologi og Produktion (formand for udvalget)
Anne-Marie Søndergaard Christensen, lektor, Institut for Kulturvidenskaber – Syddansk Universitet og medlem af DFF |Kultur og Kommunikation
Dexter Kozen, professor, Computer Science Department – Cornell University
Gerd Kortuem, professor, Department Design Engineering - Delft University of Technology
Giuseppe F. Italiano, professor, Computer Science - LUISS University 
Lars Birkedal, professor, Institut for Datalogi - Aarhus Universitet og medlem af DFF |Natur og Univers
Lars Kai Hansen, professor, Institut for Matematik og Computer Science – Danmarks Tekniske Universitet og tidligere medlem af DFF |Teknologi og Produktion 
Liu Weiru, professor, Artificial Intelligence – University of Bristol
Marta Kwiatkowski, professor, Oxford University
Michael Mitzenmacher, professor, Computer Sciences - Harvard University
Orna Kupferman, professor, School of Computer Science and Engineering – Hebrew University
Rickard Sandberg, professor, Stockholm School of Economics 

DFF | Tematisk forskning - Mennesker og samfund

MEDLEMMER I UDVALGET
Ole Hammerslev, professor, Juridisk institut Syddansk Universitet og medlem af DFF |Samfund og Erhverv (formand for udvalget)
Anne Sigfrid Grønseth, professor, Inland Norway University of Applied Sciences
Carina Mood, professor, Swedish institute for social research - Stockholm University
Elisabeth Staksrud, professor, Department of Media of Communication - Oslo University
Inger Johanne Sand, Head of department, Department of Public and International Law, The Faculty of Law, Oslo
Helge Hvid, dr.scient.soc.,Institut for Mennekser og Teknologi - Roskilde Universitet og tidligere medlem af DFF |Samfund og Erhverv
Henning Finseraas, researcher, Institute for Social Research (Oslo)
Kirsten Frandsen, professor, Institut for Kommunikation og Kultur – Medievidenskab – Aarhus Universitet og medlem af DFF |Kultur og Kommunikation
Merete Osler, professor, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed– Rigshospitalet og tidligere medlem af DFF| Sundhed og Sygdom
Palle Rasmussen, professor emeritus, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, tidligere medlem af DFF | Kultur og Kommunikation 
Thomas Bak, Head of department, Institut for Elektroniske Systemer – Aalborg Universitet og medlem af DFF | Teknologi og Produktion   
Paola Valero, professor, Department of Mathematics and Science Education - Stockholm University


I 2018 nedsatte fonden tre særlige faglige udvalg til at vurdere ansøgningerne og træffe beslutning om tildeling af de tematiske bevillinger.Udvalgene bestod dels af medlemmer fra de faglige forskningsråd, og dels af internationale eksperter inden for de respektive områder.

DFF | Tematisk forskning – Mennesker og samfund

Medlemmer i udvalget

Cathrine Holst, Professor, email: cathrine.holst@arena.uio.no
Dorthe Gert Simonsen, Lektor, email: dgert@hum.ku.dk
Inger Furseth, Professor, email: inger.furseth@uio.no
Kjell Arne Røvik, Professor, email: kjell.arne.rovik@uit.no
Lisbeth Lundahl, Professor, email: lisbeth.lundahl@umu.se
Margit Warburg, Professor, email: warburg@hum.ku.dk
Merete Osler, Professor, Overlæge, email: merete.osler@regionh.dk
Ole Hammerslev, Professor, email: ohv@sam.sdu.dk (Formand for udvalget)
Peter Gorm Larsen, Professor, pgl@eng.au.dk 
Søren Serritzlew, Professor, tlf. 8716 5684 eller 2517 8118 / email: soren@ps.au.dk

Læs forretningsorden for DFF  | Tematisk Forskning – Mennesker og Samfund (pdf)

DFF | Tematisk forskning – Læring og uddannelseskvalitet

Medlemmer i udvalget

Anders V. Munch, Professor
Christine Schøtt Hvidberg, Lektor
Helena Skyt Nielsen, Professor
Jonas Vlachos, Professor
Klara Bolander Laksov, Lektor
Mads Meier Jæger, Professor
Michael Møller Hansen, Professor
Palle Rasmussen, Professor, (Formand for udvalget)

Læs forretningsorden for DFF  | Tematisk Forskning – Læring og uddannelseskvalitet (pdf)

DFF | Tematisk forskning – Tidlig indsats

Medlemmer i udvalget

Birgitte Refslund Sørensen
Bobby Zachariae, Professor, (Formand for udvalget)
Carina Mood, Professor
Chris M Verhaak, Associate Professor
Mari Rege, Professor
Mads Meier Jæger, Professor
Helene Skyt Nielsen, Professor

Læs forretningsorden for DFF  | Tematisk Forskning – Tidlig indsats (pdf)

De tematiske midler til Samfundsøkonomiske effekter af velfærdsinvesteringer blev udmøntet af DFF | Samfund og Erhverv.