Tematisk forskning - Faglige udvalg

Som en del af det politiske forlig om forskningsreserven for 2018 blev det besluttet at afsætte midler til tematisk forskning i Danmarks Frie Forskningsfond (DFF). Fonden nedsatte tre særlige faglige udvalg til at vurdere ansøgningerne og træffe beslutning om tildeling af de tematiske bevillinger.


Udvalgene bestod dels af medlemmer fra de faglige forskningsråd, og dels af internationale eksperter inden for de respektive områder.

DFF | Tematisk forskning – Mennesker og samfund

Medlemmer i udvalget

Cathrine Holst, Professor, email: cathrine.holst@arena.uio.no
Dorthe Gert Simonsen, Lektor, email: dgert@hum.ku.dk
Inger Furseth, Professor, email: inger.furseth@uio.no
Kjell Arne Røvik, Professor, email: kjell.arne.rovik@uit.no
Lisbeth Lundahl, Professor, email: lisbeth.lundahl@umu.se
Margit Warburg, Professor, email: warburg@hum.ku.dk
Merete Osler, Professor, Overlæge, email: merete.osler@regionh.dk
Ole Hammerslev, Professor, email: ohv@sam.sdu.dk (Formand for udvalget)
Peter Gorm Larsen, Professor, pgl@eng.au.dk 
Søren Serritzlew, Professor, tlf. 8716 5684 eller 2517 8118 / email: soren@ps.au.dk

Læs forretningsorden for DFF  | Tematisk Forskning – Mennesker og Samfund (pdf)

DFF | Tematisk forskning – Læring og uddannelseskvalitet

Medlemmer i udvalget

Anders V. Munch, Professor, email: avm@sdu.dk 
Christine Schøtt Hvidberg, Lektor, email: ch@nbi.ku.dk
Helena Skyt Nielsen, Professor, hnielsen@econ.au.dk
Jonas Vlachos, Professor, jonas.vlachos@ne.su.se
Klara Bolander Laksov, Lektor, email: klara.bolander.laksov@edu.su.se
Mads Meier Jæger, Professor, email: mmj@soc.ku.dk
Michael Møller Hansen, Professor, email: mmh@bios.au.dk
Palle Rasmussen, Professor, email: palleras@learning.aau.dk (Formand for udvalget)

Læs forretningsorden for DFF  | Tematisk Forskning – Læring og uddannelseskvalitet (pdf)

DFF | Tematisk forskning – Tidlig indsats

Medlemmer i udvalget

Birgitte Refslund Sørensen, email:birgitte.soerensen@anthro.ku.dk
Bobby Zachariae, Professor, email: bzach@aarhus.rm.dk (Formand for udvalget)
Carina Mood, Professor, email: carina.mood@sofi.su.se
Chris M Verhaak, Associate Professor, email: chris.verhaak@radboudumc.nl
Mari Rege, Professor, email: mari.rege@uis.no
Mads Meier Jæger, Professor, email: mmj@soc.ku.dk
Helene Skyt Nielsen, Professor, email: hnielsen@econ.au.dk

Læs forretningsorden for DFF  | Tematisk Forskning – Tidlig indsats (pdf)

De tematiske midler til Samfundsøkonomiske effekter af velfærdsinvesteringer blev udmøntet af DFF | Samfund og Erhverv.