Tematisk forskning - Faglige udvalg

Som en del af det politiske forlig om forskningsreserven for 2018, 2019 og 2020 blev det besluttet at afsætte midler til tematisk forskning i Danmarks Frie Forskningsfond (DFF).

Tematisk forskning 2021

DFF | Tematisk forskning - Grøn omstilling


MEDLEMMER I UDVALGET
Søren Rud Keiding (formand), Professor og direktør, Aarhus Institute of Advanced Studies, Aarhus Universitet - Tidligere medlem, FTP
Jørgen Bruhn (næstformand), Professor, Department of Film and Literature, Linnaeus University - Nuværende medlem, FKK
Karen Lund Petersen, Seniorforsker, Global sikkerhed og verdenssyn, Dansk Institut for Internationale Studier - Nuværende medlem, FSE
Peter Norman Sørensen, Professor, Økonomisk Institut, Københavns Universitet - Nuværende medlem, FSE
Ida Lykke Fabricius, Professor og sektionsleder, Institut for Byggeri og Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) - Tidligere medlem, FNU
Henrik Balslev, Professor, Institut for Biologi - Økoinformatik og biodiversitet, Aarhus Universitet - Tidligere medlem, FNU
Ole John Nielsen, Professor, Kemisk Institut, Københavns Universitet - Tidligere medlem, FNU
Georgios Kontogeorgis, Professor, Institut for Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) - Tidligere medlem, FTP
Jan Kofod Schjørring, Professor, Plante- og Jordvidenskab, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet - Tidligere medlem, FTP
Jakob Stoustrup, Professor, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet - Tidligere medlem, FTP
Dale Southerton, Professor, Cabot Institute for the Environment, University of Bristol 
Jamie Lorimer, Professor, School of Geography and the Environment, Oxford University 
Stefanie Schütte, Associate professor, Apollon University of Applied Health Sciences 
Joacim Rocklöv, Professor, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University 
Alena Bartonova, Research Director, EU coordination and UAE, Norwegian Institute for Air Research 
Stergios Adamopoulos, Professor, Department of Forest Biomaterials and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) 
Hugues Goosse, Professor, Earth and Life Institute, Universite catholique de Louvain (UCLouvain)
Audun Ruud, Deputy Research Director, Norwegian Institute for Nature Research (NINA)
Johannes Rousk, Professor, Department of Biology, Lund University
Mark Saeys, Professor, Laboratory for Chemical Technology, Ghent University 

 

Tematisk forskning 2020

I 2020 har fonden nedsat to faglige udvalg til at vurdere ansøgningerne og træffe beslutning om tildeling af de tematiske bevillinger. Udvalgene består dels af medlemmer fra de faglige forskningsråd, og dels af internationale eksperter inden for de respektive områder.

DFF | Tematisk forskning - Effekter af tidlige indsatser


MEDLEMMER I UDVALGET
Mads Meier Jæger, Professor (medlem af Samfund og Erhverv), Sociologisk Institut - Københavns Universitet (formand for udvalget)
Marianne Simonsen, Professor (medlem af Samfund og Erhverv), Institut for Økonomi - Aarhus Universitet
Hugh James Robert Zachariae, Professor (medlem af Kultur og Kommunikation), Psykologisk Institut - Aarhus Universitet
Merete Osler, Klinisk professor (tidligere medlem af Sundhed og Sygdom), Afdeling for Epidemiologi - Københavns Universitet
Dr Lisa Hurt, Senior Lecture, School of Medicine - Cardiff University
Edward Melhuish, Professor, Department of Education - University of Oxford
Therese Nilsson, Senior Lecture, Department of Economics - Lund University


Læs forretningsorden for DFF  | Tematisk Forskning – Tidlig indsats 2020 (pdf)

DFF | Tematisk forskning – Grøn omstilling


MEDLEMMER I UDVALGET
Søren Rud Keiding (formand), professor (tidligere formand for Teknologi og Produktion) - Aarhus Universitet, Science and Technology
Alena Bartonova, research director - Norsk institutt for luftforskning
Andrew Barry, professor - University College London, Department of Geography
Audun Ruud, senior researcher - Norwegian Institute for Nature Research (NINA)
David Lundbek Egholm, professor (medlem af Natur og Univers) - Aarhus Universitet, Institut for Geoscience
Georgios Kontogeorgis, professor (tidligere medlem af Teknologi og Produktion) - Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Kemiteknik
Gerasimos Lyberatos, professor - National Technical University of Athens, Department of Synthesis and Development of Industrial Processes
Hans-Peter Nee, professor - KTH Royal Institute of Stockholm, Division of Electric Power and Energy Systems
Henrik Balslev, professor (tidligere medlem af Natur og Univers - Aarhus Universitet, Institut for Biologi
Hugues Goosse, professor - Universite catholique de Louvain, Earth and Life Institute
Irini Angelidaki, professor (tidligere medlem af Teknologi og Produktion) - Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Vand og Miljøteknologi
Jørgen Bruhn, professor (medlem af Kultur og Kommunikation) - Linnæus University, Department of Film and Literature
Karen Lund Petersen, professor (medlem af Samfund og Erhverv) - Københavns Universitet, Institut for Statskundskab
Katherine Willis, professor - University of Oxford, Department of Zoology
Ole John Nielsen (næstformand), professor (tidligere medlem af Natur og Univers) - Københavns Universitet, Kemisk Institut
Philipp Mayer, professor (tidligere medlem af Teknologi og Produktion) - Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Vand og Miljøteknologi
Reinhard Hennig, associate professor - University of Agder, Department of Nordic and Media Studies
Stefanie Schütte, dr. - APOLLON University for Applied Health Sciences
Stergios Adamopoulos, professor - Linnæus University, Department of Forestry and Wood Technology


 Læs forretningsorden for DFF  | Tematisk Forskning – Grøn omstilling (pdf)

 

Tematisk forskning 2019

I 2019 har fonden nedsat to faglige udvalg til at vurdere ansøgningerne og træffe beslutning om tildeling af de tematiske bevillinger. Udvalgene består dels af medlemmer fra de faglige forskningsråd, og dels af internationale eksperter inden for de respektive områder.

DFF | Tematisk forskning - Digitale teknologier

MEDLEMMER I UDVALGET
Peter Gorm Larsen, professor, Institut for Ingeniørvidenskab - Aarhus Universitet og medlem af DFF |Teknologi og Produktion (formand for udvalget)
Anne-Marie Søndergaard Christensen, lektor, Institut for Kulturvidenskaber – Syddansk Universitet og medlem af DFF |Kultur og Kommunikation
Dexter Kozen, professor, Computer Science Department – Cornell University
Gerd Kortuem, professor, Department Design Engineering - Delft University of Technology
Giuseppe F. Italiano, professor, Computer Science - LUISS University 
Lars Birkedal, professor, Institut for Datalogi - Aarhus Universitet og medlem af DFF |Natur og Univers
Lars Kai Hansen, professor, Institut for Matematik og Computer Science – Danmarks Tekniske Universitet og tidligere medlem af DFF |Teknologi og Produktion 
Liu Weiru, professor, Artificial Intelligence – University of Bristol
Marta Kwiatkowska, professor, Oxford University
Michael Mitzenmacher, professor, Computer Sciences - Harvard University
Orna Kupferman, professor, School of Computer Science and Engineering – Hebrew University

Læs forretningsordenen for DFF  | Tematisk Forskning - Digitale Teknologier her. (pdf)

DFF | Tematisk forskning – Mennesker og samfund

MEDLEMMER I UDVALGET
Ole Hammerslev, professor, Juridisk institut Syddansk Universitet og medlem af DFF |Samfund og Erhverv (formand for udvalget)
Anne Sigfrid Grønseth, professor, Inland Norway University of Applied Sciences
Carina Mood, professor, Swedish institute for social research - Stockholm University
Inger Johanne Sand, Head of department, Department of Public and International Law, The Faculty of Law, Oslo
Helge Hvid, dr.scient.soc.,Institut for Mennekser og Teknologi - Roskilde Universitet og tidligere medlem af DFF |Samfund og Erhverv
Henning Finseraas, researcher, Institute for Social Research (Oslo)
Kirsten Frandsen, professor, Institut for Kommunikation og Kultur – Medievidenskab – Aarhus Universitet og medlem af DFF |Kultur og Kommunikation
Merete Osler, professor, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed– Rigshospitalet og tidligere medlem af DFF| Sundhed og Sygdom
Palle Rasmussen, professor emeritus, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, tidligere medlem af DFF | Kultur og Kommunikation 
Thomas Bak, Head of department, Institut for Elektroniske Systemer – Aalborg Universitet og medlem af DFF | Teknologi og Produktion   
Paola Valero, professor, Department of Mathematics and Science Education - Stockholm University

 Læs forretningsordenen for DFF  | Tematisk forskning -  Mennesker & Samfund her. (pdf)

 

Tematisk forskning 2018

I 2018 nedsatte fonden tre særlige faglige udvalg til at vurdere ansøgningerne og træffe beslutning om tildeling af de tematiske bevillinger.Udvalgene bestod dels af medlemmer fra de faglige forskningsråd, og dels af internationale eksperter inden for de respektive områder.

DFF | Tematisk forskning – Mennesker og samfund

Medlemmer i udvalget

Cathrine Holst, Professor, email: cathrine.holst@arena.uio.no
Dorthe Gert Simonsen, Lektor, email: dgert@hum.ku.dk
Inger Furseth, Professor, email: inger.furseth@uio.no
Kjell Arne Røvik, Professor, email: kjell.arne.rovik@uit.no
Lisbeth Lundahl, Professor, email: lisbeth.lundahl@umu.se
Margit Warburg, Professor, email: warburg@hum.ku.dk
Merete Osler, Professor, Overlæge, email: merete.osler@regionh.dk
Ole Hammerslev, Professor, email: ohv@sam.sdu.dk (Formand for udvalget)
Peter Gorm Larsen, Professor, pgl@eng.au.dk 
Søren Serritzlew, Professor, tlf. 8716 5684 eller 2517 8118 / email: soren@ps.au.dk

Læs forretningsorden for DFF  | Tematisk Forskning – Mennesker og Samfund (pdf)

DFF | Tematisk forskning – Læring og uddannelseskvalitet

Medlemmer i udvalget

Anders V. Munch, Professor
Christine Schøtt Hvidberg, Lektor
Helena Skyt Nielsen, Professor
Jonas Vlachos, Professor
Klara Bolander Laksov, Lektor
Mads Meier Jæger, Professor
Michael Møller Hansen, Professor
Palle Rasmussen, Professor, (Formand for udvalget)

Læs forretningsorden for DFF  | Tematisk Forskning – Læring og uddannelseskvalitet (pdf)

DFF | Tematisk forskning – Tidlig indsats

Medlemmer i udvalget

Birgitte Refslund Sørensen
Bobby Zachariae, Professor, (Formand for udvalget)
Carina Mood, Professor
Chris M Verhaak, Associate Professor
Mari Rege, Professor
Mads Meier Jæger, Professor
Helene Skyt Nielsen, Professor

Læs forretningsorden for DFF  | Tematisk Forskning – Tidlig indsats (pdf)

De tematiske midler til Samfundsøkonomiske effekter af velfærdsinvesteringer blev udmøntet af DFF | Samfund og Erhverv.