Tværrådsligt udvalg

DFF lægger vægt på, at tværfaglige ansøgninger har samme muligheder for at opnå forskningsbevilling som enkeltfaglige ansøgninger og støtter såvel tværfaglige som enkeltfaglige projekter af høj kvalitet.

De fem faglige råd varetager hver især den tværfaglighed, der ligger inden for rådenes faglige grænser. Ansøgninger, der går på tværs af de faglige råds grænser, varetages i et samarbejde mellem de faglige råd og koordineres af DFF | Tværrådsligt Udvalg, der består af formændene fra de fem faglige råd. Udvalgets arbejde understøttes af fagkyndige medlemmer fra rådene.

Medlemmerne af DFF | Tværrådsligt Udvalg 2022:

  • Anne-Marie Søndergaard Christensen, Professor, Syddansk Universitet (Rådsformand for DFF | Kultur og Kommunikation)
  • Henrik Grum Kjærgaard, Professor, Københavns Universitet (Rådsformand for DFF | Natur og Univers)
  • Marianne Simonsen, Professor, Aarhus Universitet (Rådsformand for DFF | Samfund og Erhverv)
  • Anders Fink-Jensen, Professor, Psykiatrisk Center København (Rådsformand for DFF |  Sundhed og Sygdom)
  • Peter Balling, Professor MSO, Aarhus Universitet (Rådsformand for DFF | Teknologi og Produktion)

Formandsgruppe 2022 til web.png

Det Tværrådslige Udvalg 2022. Fra venstre er det Peter Balling, Henrik Grum Kjærgaard, Marianne Simonsen, Anders Fink-Jensen og Anne-Marie Søndergaard Christensen.

DFF har afsat en særlig pulje til de ansøgninger, der vurderes at være egentlige tværrådslige.

Når du i din ansøgning har angivet, at du ønsker ansøgningen behandlet i flere råd, vil den blive forelagt Det Tværrådslige Udvalg, der træffer beslutning om, hvordan ansøgningen skal behandles. Tilsvarende vil ansøgninger sendt til ét råd blive forelagt Det Tværrådslige Udvalg, hvis det søgte råd vurderer, at ansøgningens forskningsindhold helt eller delvist henhører under et andet råd.

Det Tværrådslige Udvalg kan træffe følgende beslutninger om en ansøgning:

• Ansøgningen behandles alene i ét råd. Ansøgningen kan eventuelt blive overført til et andet råd end det/de søgte, f.eks. hvis der kun er en beskeden relation til et eller flere af de råd, som du har ønsket din ansøgning behandlet i.

• At der i ansøgningsbehandlingen i ét råd skal indgå en faglig udtalelse fra et eller flere af de øvrige råd.

• Ansøgningen behandles som en egentlig tværrådslig ansøgning, dvs. at ansøgningen forbehandles i flere råd. På baggrund af de enkelte råds forbehandlinger foretager Det Tværrådslige Udvalg den endelige behandling og træffer beslutning om, hvorvidt ansøgningen skal modtage bevilling.

Det Tværrådslige Udvalg er ikke forpligtet til at følge dit ønske om, hvilket/hvilke råd der skal behandle din ansøgning. Dog vil din ansøgning aldrig blive overført til behandling i andre råd end det/de søgte, hvis du i afsnittet ”Submission to several councils” i e-grant blanketten (under overskriften ”Referral to other research councils”) frabeder dig, at din ansøgning overføres til andre faglige råd. Hvis du har frabedt dig overførsel, vil det dog stadig være muligt for Det Tværrådslige Udvalg at beslutte, at der i behandlingen skal indgå en faglig udtalelse fra et eller flere råd, som du ikke har søgt.

Læs forretningsorden for Danmarks Frie Forskningsfond | Tværrådsligt Udvalg