Case

Skoleforskere vil løfte undervisningen om grøn omstilling og bæredygtighed i folkeskolen

Hvordan klæder man bedst muligt folkeskoleelever på til at forstå klimaforandringerne og den grønne omstilling uden at skabe angst, bekymringer og apati? Det skal en gruppe forskere undersøge med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond.

  • m6msxg5vof
  • DFF-Forskningsprojekt 2 (tematisk forskning)
  • 2020

Flere og flere skoleelever går ind i klimakampen. Men klimaforandringerne kan skabe bekymringer, klimaangst og apati blandt børn og unge.

Derfor er det afgørende, at undervisningen i grøn omstilling og bæredygtighed i folkeskolen er af høj kvalitet.

»Oplevelsen af mørke følelser og passivitet er en farlig tilstand at være i. Det vil i værste fald betyde, at man ikke er handlekraftig på de enorme klimaudfordringer, der er, så det er vigtigt, at vi får uddannet børn og unge, der både har viden og handlekraft nok til at kunne agere.«

Det forklarer Nikolaj Elf, som er professor i uddannelsesvidenskab på SDU og leder af SDU’s Center for Grundskoleforskning. Han skal lede forskningsprojektet Green Transition in Lower-Secondary Education: A Mixed-Methods Study of Quality Teaching in Danish Schools, som netop har fået støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Nikolaj Elf’s projekt skal udvikle nye kvalitetskriterier for undervisningen i grøn omstilling til eleverne fra 4. og 5. samt 8. og 9. klasse i folkeskolen. Det treårige projekt er et samarbejde mellem forskere fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet/DPU samt tre professionshøjskoler; UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, UC Syd og Københavns Professionshøjskole, hvor landets folkeskolelærere bliver uddannet.

Konkret vil projektet udføre sammenlignende felt-studier af tre såkaldte 2030-skoler, der arbejder med at implementere FN’s 17 verdensmål. Her vil forskerne indsamle problemstillinger og erfaringer om undervisningen i grøn omstilling. Ud fra det vil de lave et stort survey-studie af lærere og elever på tværs af folke-, privat- og friskoler for at få et indtryk af, hvilke problemstillinger og dilemmaer, der er mest udbredte på landsplan.

Et spørgsmål i survey’et kunne for eksempel lyde: 

I hvilken grad kan du genkende nedenstående problemstilling i din egen undervisning?

"Jeg er dansklærer. Grøn omstilling er ikke noget, jeg umiddelbart har tænkt over i min undervisning. Det er heller ikke noget, der står eksplicit i min læreplan. Jeg synes, det er meningsfuldt at arbejde med, men jeg savner redskaber til, hvordan jeg kan gøre det."

Projektet vil desuden have et særligt fokus på, hvordan elever og lærere oplever de følelsesmæssige og handlingsorienterede perspektiver i undervisning, der adresserer grøn omstilling.

Undersøgelserne skal munde ud i kriterier for kvalitetsundervisning, som både lærere og ledere vil kunne bruge i arbejdet på at forbedre integreringen af grøn omstilling og bæredygtighed i undervisningen, fagene og skolekulturen. 

Photo by Element5 Digital on Unsplash