Scientific Research Project Title

Circumventing Social Drivers of Bacterial Defenses

Research Institution

University of Copenhagen

University of Copenhagen

Research field

Microbiology

Research leader

Nina Molin Høyland-Kroghsbo

Assistant professor, Tenure track

Project title

Circumventing Social Drivers of Bacterial Defenses

What is your project about?

Multiresistente bakterier udgør en massiv global sundhedstrussel. Om 30 år vil flere mennesker dø af infektion med multiresistente bakterier end af kræft, med mindre at vi bremser resistens udviklingen og udvikler nye behandlingsformer. Derfor er det yderst vigtigt at udvikle alternativer til konventionelle antibiotika, hvilket min forskning vil bidrage til. Et lovende alternativ til traditionel antibiotisk behandling er bakteriofag (fag) terapi hvor man dræber sygdomsfremkaldende bakterier ved hjælp af naturligt forekomne fag vira, der udelukkende angriber bakterier. Desværre har bakterier et arsenal af anti-fag forsvarsmekanismer, hvilket er en stor udfordring for effektiv fagterapi. Med dette projekt vil jeg udvikle fager som både kan undvige disse forsvarsmekanismer og som derudover er i stand til at modivirke at bakterien udvikler ny resistens over for fagerne. Dette studie vil hermed føre til udvikling af mere effektiv fag terapi i kampen mod multiresistente bakterier.

How did you become interested in your particular field of research?

Jeg har været fascineret af gen-forskning siden jeg gik i folkeskolen: Hvordan gener virker og er med til at gøre os til dem vi er. I lang tid ville jeg være kræftforsker og finde ud af hvordan man kan slukke for kræftgener, men så hørte jeg om fager og de fantastiske muligheder der er ved at bruge fagerne til fx behandling af infektioner. Jeg skiftede forskningsfelt og blev fanget af mikroberne. Jeg fandt ud af at når bakterierne er mange tæt sammen, så har de nemmere ved at smitte hinanden med fag-virus. Der er præcis ligesom at vi nemmere smitter hinanden med virus når vi er mange sammen. Men her er bakterierne altså ret smarte, når man tænker på at de består af én celle. Jeg fandt nemlig ud af at bakterierne samarbejder om at beskytte sig imod fager. De kan simpelthen kollektivt tænde for deres fag-forsvarsmekanismer når de er tæt sammen og er allermest udsat for smitte. Så jeg forsker i gener, som jeg altid har drømt om, men nu er det gener i bakterier og fager jeg fokuserer på.

What are the scientific challenges and perspectives in your project?

Udfordringerne ved at udvikle effektiv fagterapi er først og fremmest at bakterier er utroligt dygtige til at forsvare sig imod fag angreb. Det er disse forsvarsmekanismer som jeg vil omgå i dette projekt. Jeg vil simpelthen svække bakteriernes forsvar, så jeg kan dræbe dem mere effektivt med fager.

What is your estimate of the impact, which your project may have to society in the long term?

Jeg vil i mit projekt udvikle mere effektiv fagterapi imod multiresistente bakterier. På sigt vil denne fagterapi kunne bruges til at behandle mennesker. De principper jeg udvikler i projektet vil kunne overføres til at øge effektiviteten af fagterapi af fx husdyr og afgrøder. Forhåbentligt vil fagterapi på sigt kunne erstatte meget af vores antibiotikaforbrug, hvilket vil mindske antibiotikaforureningen i miljøet og bremse antibiotikaresistens udviklingen. Så der er både de nære menneskelige og globale perspektiver i min forskning.

Which impact do you expect the Sapere Aude programme will have on your career as a researcher?

Sapere Aude-bevillingen er en stor anerkendelse af min forskning og den åbner helt nye døre i min forskerkarriere. Med bevillingen vil jeg etablere min egen forskergruppe og rekruttere et hold af forskere som virkelig brænder for forskningen. Jeg vil styrke mine internationale samarbejder. Jeg vil hermed kunne rykke fag forskningen fremad og positionere mig i den internationale forfront af dette fantastisk spændende og vigtige forskningsfelt.

Background and personal life

Jeg bor i Søborg sammen med min mand og vores børn på 9 og 3 år. Vi har flyttet en del rundt og har bl.a. boet i USA, hvor jeg har forsket, så nu nyder jeg at få ro på med familien. Jeg kan godt lide at passe haven sammen med børnene og se hvad der gror frem og hvad der kribler og krabler. Vi tager også ofte et smut på Frilandsmuseet og får noget frisk luft.

City of your current residence

Søborg

High school

Gammel Hellerup Gymnasium