Forskningsprojektets videnskabelige titel

Foundations of Privacy Preserving and Accountable Decentralized Protocols

Forskningsinstitution

IT-Universitetet i København

Institut for Datalogi, Center for Information Security and Trust (CISAT), IT-Universitetet

Fagområde

Datalogi

Forskningsleder

Bernardo David

Lektor

Projekttitel

Foundations of Privacy Preserving and Accountable Decentralized Protocols

Hvad handler dit projekt om?

I takt med at vores samfund bliver mere og mere databaseret, har en løbende indsats for at sikre at folks private data holdes sikre resulteret i love som GDPR og Persondataloven. Samtidig er der et øget antal aktiviteter, der er baseret på behandling af store mængder følsomme data, som potentielt kan lækkes. En lang række forskningsprojekter inden for kryptografi har beskæftiget sig med problemet ved at behandle krypterede data på en sådan måde, at der ikke er nogen risiko for datalæk. Men når alle data forbliver private, er det samtidig meget svært at undersøge misbrug af data og ulovlige aktiviteter. Mit projekt vil fokusere på problemet med at behandle følsomme data, som skal forblive private, samtidig med, at det bliver muligt at kontrollere, at dataene ikke misbruges. Mit fokus vil være at undersøge de matematiske fundamenter, der er nødvendige for at designe og analysere systemer, som behandler krypterede data på en måde, så de forbliver private, men stadig giver mulighed for at identificere uærlig opførsel.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg er vokset op med computere og så internettet tage sine første spæde skridt. Jeg har altid interesseret mig for informationssikkerhed. Desuden har jeg altid haft interesse for matematik og teoretiske emner, der involverer abstrakt tænkning. I mine tidlige universitetsår fandt jeg ud af, at jeg kunne forene begge interesser ved at studere kryptografi, som beskæftiger sig med matematiske metoder, der gør det muligt at håndtere følsomme oplysninger, samtidig med, at fortrolighed, ægthed eller andre egenskaber sikres. Jeg var henrykt over at bruge matematik til at argumentere nøjagtigt for sikkerhed i it-systemer, og jeg har arbejdet inden for dette område lige siden.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den største udfordring i dette projekt er at forene to mål, der ved første øjekast synes paradoksale. På den ene side sigter jeg mod at behandle krypterede data på en måde, som sikrer, at ingen lærer disse data, ikke engang de systemer, der håndterer dem. På den anden side sigter jeg mod at blive i stand til at kontrollere, om dataene er blevet behandlet korrekt, eller om systemerne har opført sig forkert, samtidig med, at de behandlede data forbliver private. Hvis begge disse mål nås, vil det give os nye grundlæggende indsigter, ikke kun om metoder til behandling af krypterede data, men også om metoder til offentlig verifikation af en sådan databehandling. Jeg vil især fokusere på at forstå, hvordan man konstruerer blockchains og smarte kontraktsystemer med de rigtige egenskaber til at holde styr på databehandling, samtidig med, at det sikres, at data forbliver private.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Der er mange situationer, hvor samfundet som helhed kan drage fordel af, at personoplysninger, og andre slags følsomme data, behandles. For eksempel kan medicinske forskere, der leder efter nye behandlinger, opnå værdifuld indsigt ved at analysere medicinske data fra et stort antal patienter. Men samtidig skal vi sikre, at disse data forbliver private og udvikle tilsynsmekanismer, der gør det muligt for både dataejerne selv og tilsynsmyndigheder aktivt at kontrollere, at dataene ikke er blevet misbrugt samt at identificerer dem, der er ansvarlige for eventuelt misbrug. Resultaterne af dette projekt vil give et solidt fundament for at forstå, hvordan sådanne applikationer skal designes og analyseres. Derudover vil de fremskridt, der opnås i dette projekt inden for blockchains og smarte kontraktordninger, bane vejen for nye forretningsmuligheder og regulatorisk korrekte digitale finansielle systemer.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

For det første vil bevillingen give mig mulighed for at ansætte ph.d.-studerende og postdocs til at hjælpe mig med at udføre den nødvendige forskning for at nå disse mål og udforske nye ideer. På lang sigt forventer jeg, at dette projekt vil gøre det muligt for mig at etablere en førende forskningsgruppe både på nationalt og internationalt niveau. Derudover tror jeg, at modtagelsen af en så prestigefyldt bevilling som Sapere Aude vil styrke mit CV og øge mine chancer for at opnå fremtidige forskningsbevillinger på internationalt niveau.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg kommer oprindeligt fra Brasilia, Brasiliens hovedstad, men jeg har boet i Danmark, Israel og Japan de sidste ti år og valgte så at bosætte mig permanent i København i 2019. Jeg elsker at rejse og nyder at deltage i konferencer og besøgende kolleger i hele verden. I min fritid kan jeg lide at lytte til musik, spille klaver, gå i biografen og opleve det travle københavnske natteliv.

Bopælskommune

København

Gymnasium

Colégio Presbiteriano Mackenzie, Brasilia, Brazil